شنوایی نوزادان

غربالگري اختلالات شنوايي نوزادان و شيرخواران
در كودكي سن تشخيص شنوايي قبل از 6 ماهگي است ، نسبت به كودكي كه سن تشخيص ناشنوايي در او بعد از 6 ماهگي است امتيازات كلي زبان و بيان و سوادآموزي بيشتر است...

به اين منظور جهت تشخيص و درمان زودرس اختلالات شنوائي و استفاده بهينه و به موقع از خدمات توان‌بخشي طرح غربالگري ناشنوائي در نوزادان و شيرخواران طراحي شده و اجرا مي‌گردد. در اين طرح يك تست شنوائي كه بي‌خطر و بدون درد است توسط دستگاه OAE در هنگام خواب نوزاد صورت مي‌گيرد و بسته به نتايج اقدامات بعدي مرحله به مرحله صورت مي‌گيرد.
مدارك مورد نياز :
پرداخت تعرفه‌هاي مصوب
© کپی رایت 2011 شرکت داده پردازی سپنتا شهرکرد